CO2 Slukkere

co2-extinguisherApparat med CO2 som slokkemiddel er beregnet for slokking av brann i væsker, gasser og elektrisk utstyr. Dette er et rent slokkemiddel, som gjør at disse brannslukkere er spesielt egnet for bruk i miljøer som kjøkken, laboratorier, finmekanikk bransjer, datamaskiner og elektrisk utstyr.

CO2 brann slokkningsapparater tåler minusgrader og kan plasseres både innendørs og utendørs. Fordi CO2 ikke leder strøm, er det trygt å bruke på elektriske anlegg opp til 1000V.

Brann slokkingsapparater levers med brakett for veggmontering. Dersom apparatet skal benyttetes i kjøretøy, kan slingrebrakett benyttes.

CO2 slukker brannen gjennom kvelning, og fortynning av oksygen i luften rundt brannobjektet, og i noe mindre grad ved avkjøling.

CO2 en flytende gass for slokking og drivmiddel. CO2 brannslukningsapparat er trykt å benytte innomhus. CO2 komprimeres til et arbeidstrykk på 58 bar ved 20 °C, noe som stiller store krav til materialene i beholderne og ventiler Beholder er i aluminium utførelse. Slike beholdere skal trykkprøves minst hvert tiende år. Ventilen har rask åpning og er lett å håndtere. Det er utstyrt med en sikkerhetsanordning som utløser ved eventuelt overtrykk.

Dysen og trakt ( snerør ) har en uforming dette  for å oppnå maksimal snøformasjon og kastelengde noe  som er en forutsetning for rask og effektiv brannslukking. Beskytter også brukeren mot den kalde avgassen. Snerøret er i slagfast plast.

MERK!

Ved bruk CO2 apparater, bør det utvises forsiktighet fordi CO2 er tyngre enn luft og kan trenge inn i områder som er lavtliggende.
Pass på at ingen oppholder seg i slike områder, hvor dette kan skje
.


CO2

Er et slokkemiddel hovedsakelig for håndslokkere og faste slukkeanlegg. Kan også benyttes i mobile slokke anlegg.

Ved normal temperatur er CO2 i gassform. Ved temperatur under -78 o C blir den til fast form som snø eller tørris
CO2 Slokker holder oksygen borte fra brannen (kveling) Den fungerer også gjennom en kjemisk prosess, som kalles negativ katalyse. Og til en viss grad bidrar til å avkjølene.

Fordelen av at CO2 er i gassform, og kan derfor spre seg i trange rom. Det etterlater ingen rester og er ikke elektrisk ledende, noe som betyr at den kan brukes direkte på strømførende utstyr.

Risikoen for CO2 er at det er kvelende og det påvirker pusten. Det påvirker respirasjonsfrekvens ved høye konsentrasjoner. Innånding av kald gass kan forårsake lungeskade og kan også preg forårsake alvorlig forfrysning.


Produktblad


Sikkerhetsdatablad