Miljø og kvalitet

Presto Brannteknikk AS tilbyr konkurransedyktige sikkerhetsprodukter innen brannvern, skilting og nødlys i rømningsveier, med sin landsdekkende service.

I all vår virksomhet vil vi opprettholde høy produktet og service kvalitet, og prioritere tiltak knyttet til miljø og kvalitet forbedringer i vår virksomhet.

Vi skal overholde gjeldende lover, standarder og krav, og vi vil alltid vareta t våre forpliktelser og strever for å møte våre kunders og andres ønsker.

Politikken ska l kommunisere, støttet og oppfylles av:

• Arbeide med mål, måling og kontinuerlig forbedring av alle sider ved vår virksomhet;

• Bevare naturressurser, strever for å gjenbruke og resirkulere så mye som mulig og der det er mulig å velge miljøvennlige materialer,

• Ha en åpen dialog med kunder, myndigheter og andre interessenter for å overvåke og ta hensyn til endringer

•Gjennom informasjon og utdanning, vil vi øke de ansattes bevissthet og kunnskap om vår kvalitet og miljøstyring.