Miljøslokker

foam-extinguisherFor de som tenker på både sikkerhet og miljø, anbefaler vi brannslokkere A6 og A9 Miljø (6 og 9 liter). Slokkebeholdere inneholder vann med spesiell fuktemiddel, og påvirker ikke miljø. Ikke skadelig for mennesker og dyr. Inneholder ingen fluor tensider. Presto-vann brannslokkere med tilsetningsstoffer – ofte kalt Presto Environmental brannslokker – betydelig høyere slokking enn konvensjonelle vann brannslokkere.

Brannslokker har høy effekt mot A-branner, som er det vanlige navnet for branner i materialer som normalt danner glød. Slike materialer som tre, tøy og papir. Slokkemiddel er utformet for å ikke påvirke følsomme objekter i tillegg til skade av rent vann årsaker.
Slokkemiddel leder ikke strøm, hvorfor brannslukningsapparat er trygt å bruke på elektrisk utstyr med spenning opp til 1000V. Presto Environmental brannslukningsapparat er hensiktsmessig i enhver sammenheng der miljøverdier og i hovedsak risikerer branner type A De er derfor plassert ofte i kontorer, museer, fabrikker, offentlige bygninger, skoler, sykehus, hoteller, landbruk gårder, og alle typer boliger.
Slokkemiddel trenger med sin lave overflatespenning fort inn i fibermaterialet og slukker effektivt ved hovedsakelig kjøling. Ved å kjøle ned den brennende reduserer også risikoen for re – antenning.


Produktblad


Sikkerhetsdatablad