Organisation

Presto er totalleverandør av brannsikringsutstyr

Presto Brandsikkerhet AB er ledene innenfor brannsikkerhet i Norden. Vi dekker store deler av markedet med egne avdelinger, og via våre samarbeidspartner.

Presto – Gruppen består av  moderbedrift og datterselskaper.
Moderbedrift:
Presto Brannsikkerhet AB, Katrineholm, Sverige: Produserer brannposter,  håndlukkere, og alt innen brannsikkerhet. Og service innfor disse produktgrupper.

Presto International AB : Salg og produksjon beregnet på markedet i Kina
Presto Brannteknikk AS, Oslo og Brann & Sikkerhetsservice AS, Stavanger, er våre norske datterselskaper. Virksomheten hos Brann & Sikkerhetsservice as er innrettet mot ”Off-shore”
Presto Paloturvallisuus OY er vår finsk datterselskap, og ligger i Helsingfors.
I Norden er det total 300 ansatte innfor Presto-konsernet.