Annet brann utstyr

Ofte kompliseres anlegg med ekstra utstyr og materialer for å gjøre brannsikring mer komplett.

Det kan dreie seg om produkter for aktive eller forebyggende tiltak for begrensning av branntilløp og personskader.

Noen av disse produkter er:
• Pulverapparater
er en svært effektiv beskyttelse når risikoen for større branner  f. eks brennbare industrielle prosesser

• Pulver Sprinkler er en kostnadseffektiv og pålitelig brannbeskyttelse for mindre områder eller som punkt beskyttelse

• Tegn (inkludert Brann og beredskap tegn) utført under arbeidsmiljøloven

• Brann Armatur som inkluderer velkjente leverandører varierer i både messing og aluminium

• Brann tepper og sveising matter er tilgjengelige i forskjellige standardstørrelser

• Personlig (beskyttende) utstyr i form av brann verneklær, hjelmer, ulike typer hansker, etc. Det er også plassert Førstehjelpsutstyr, dvs. eyewash, dressinger malerier, produkter for rengjøring sår og bandasjer.