Varslerpolitikk

For å trygt kunne varsle om avvik. Arbeidsgivere med mer enn 249 ansatte er, i henhold til den nye loven, forpliktet til å tilby en intern og ekstern varslerfunksjon for alle med en «arbeidsrelatert sammenheng» til selskapet.

Varsling betyr at noen innen en bedrift slår alarm til ledelsen angående avvik og feil oppførsel. Den nye varslerloven samt varslerfunksjonen skal blant annet beskytte varsleren mot represalier som oppsigelse eller økonomiske sanksjoner. Den nye loven påvirker et større omfang av personer enn det den gjeldende loven gjør, og beskytter derfor flere personer enn kun ansatte. Dette betyr at lærlinger, konsulenter og aksjonærer osv. også skal kunne bruke varslerfunksjonen.

Dersom noen har mistanke om overtredelse av eller brudd på lov og/eller forskrifter, er de oppfordret av Presto til å rapportere dette som en varslersak. Det finnes imidlertid unntak for klassifisert informasjon.

Noen eksempler på aktiviteter eller hendelser som Presto anser som uredelighet i allmennhetens interesse, er: bestikkelser, tyveri, svindel, regnskapskriminalitet, skattekriminalitet eller andre kriminelle handlinger.

Den nye loven er basert på EUs varslingsdirektiv 2019/1937. Loven betyr at arbeidsgivere er forpliktet til å etablere en intern og ekstern varslerfunksjon.