Om Presto

Organisation

 

Presto er totalleverandør av brannsikringsutstyr

Presto Brandsikkerhet AB er ledene innenfor brannsikkerhet i Norden. Vi dekker store deler av markedet med egne avdelinger, og via våre samarbeidspartner.

Presto – Gruppen består av  moderbedrift og datterselskaper.  
Moderbedrift:
Presto Brannsikkerhet AB, Katrineholm, Sverige: Produserer brannposter,  håndlukkere, og alt innen brannsikkerhet. Og service innfor disse produktgrupper. 

Presto International AB : Salg og produksjon beregnet på markedet i Kina 
Presto Brannteknikk AS, Oslo og Brann & Sikkerhetsservice AS, Stavanger, er våre norske datterselskaper. Virksomheten hos Brann & Sikkerhetsservice as er innrettet mot ”Off-shore”
Presto Paloturvallisuus OY er vår finsk datterselskap, og ligger i Helsingfors.
 

I Norden er det total 300 ansatte innfor Presto-konsernet.