Retningslinjer for personvern

Vi ønsker at du føler deg trygg når du oppgir dine personlige opplysninger til oss. Derfor har vi opprettet denne personvernerklæringen. Den er basert på gjeldende databeskyttelseslovgivning, og den avklarer våre prosedyrer for å ivareta dine rettigheter og ditt personvern.

Vi ønsker at du føler deg trygg når du oppgir dine personlige opplysninger til oss. Derfor har vi opprettet denne personvernerklæringen. Den er basert på gjeldende databeskyttelseslovgivning, og den avklarer våre prosedyrer for å ivareta dine rettigheter og ditt personvern.

Hensikten med denne erklæringen er å informere deg om hvordan vi administrerer den personlige informasjonen din, hvordan informasjonen brukes, hvem som har tilgang til denne informasjonen, og under hvilke forhold og ved hvilke metoder du kan utøve dine rettigheter.

Vi behandler den personlige informasjonen din primært for å oppfylle våre forpliktelser ovenfor deg. Vår grunnleggende holdning er å ikke behandle mer personlig informasjon enn det som er nødvendig for det tiltenkte formålet, og vi etterstreber alltid å kun bruke den minst personvernsensitive informasjonen.

Vi trenger også den personlige informasjonen din for å gi deg utmerket service, inkludert markedsføringsinnhold, oppfølging og generell informasjon. Vi kan også trenge den personlige informasjonen din for å overholde gjeldende lovgivning, samt for å gjennomføre kunde- og markedsanalyser.

Du er berettiget til å nekte behandling av personlig informasjon for å gi direkte markedsføring. Når vi først henter personlig informasjon om deg, vil du bli informert og få instruksjoner om hvordan du kan nekte.

Vi behandler bare personlig informasjon når vi har en lovlig grunn til å gjøre det. Vi behandler ikke personlig informasjon med mindre det er nødvendig, og vi gjør dette for å oppfylle våre kontraktsmessige og juridiske forpliktelser. Her er eksempler på personlig informasjon som vi behandler:

  • Navn
  • Tittel
  • Telefon
  • Adresse
  • E-postadresse
  • Avdeling/Leder
  • I noen tilfeller: gratis tekstmeldinger som beskriver din rolle og ditt forhold
  • Møtereservasjoner
  • Salgsrelaterte saker som anslag, bestillinger og fakturaer.
  • IP-adresse

Generelt sett er lagring og behandling av personlig informasjon basert på avtalen vi har i egenskap av å være leverandør, overfor deg som vår kunde. Vi handler i henhold til dette for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg, kunden, og for å overholde gjeldende lovgivning.

Alle data behandles for å levere og administrere våre produkter og tjenester. Vi trenger informasjonen for å kunne identifisere deg som en kunde, for fakturering, kundeservice og andre administrative formål. Vi trenger også informasjonen din for å kunne kommunisere med deg om de siste nyhetene våre og/eller andre viktige hendelser angående våre produkter eller vårt selskap som din leverandør.

Vi oppgir ikke den personlige informasjonen din til tredjeparter med mindre vi på forhånd har mottatt ditt samtykke til å gjøre dette, eller om det ikke er nødvendig for å oppfylle våre kontraktsmessige og juridiske forpliktelser.

Et unntak fra dette er hvis en kunde bryter vilkårene i avtalen, hvis rettslig handling er involvert eller hvis en offentlig myndighet forespør en slik avsløring basert på gjeldende lovgivning. Skatte- eller politimyndigheter er et eksempel på en offentlig myndighet.

Våre sikkerhetssystemer er utviklet med tanke på personvernet ditt, og de gir deg en høy grad av beskyttelse mot inntrengning, ødeleggelse og andre endringer som kan utgjøre en risiko for personvernet ditt. Vi anvender logiske nettverksbegrensninger, forskjellige tilgangsnivåer samt ulike fysiske inntrengningsverneenheter og alarmer.

Den personlige informasjonen din lagres så lenge som det er nødvendig, for å gjøre oss i stand til å oppfylle våre forpliktelser som leverandør, og så lenge det er nødvendig for å oppfylle de juridiske kravene når det gjelder f.eks. økonomisk bevis.

informasjon Som kunde har du rett til å kontakte oss når som helst for å få vite hvilken personlig informasjon vi har samlet inn og lagret om deg.

Korreksjoner Enhver korrigering av lagret informasjon kan vanligvis forespørres via vår kundeservice eller ved å ringe oss via telefon.

Begrensninger Hvis du ønsker å motsette deg lagring og bruk av noe av den personlige informasjonen som behandles, kan du ta kontakt med vår kundeservice og forklare forespørselen din. Vær oppmerksom på at vi alltid vil måtte lagre og administrere visse opplysninger for å kunne levere en bestemt tjeneste til deg.

Dataportabilitet Du har rett til å be om et utdrag av den personlige informasjonen din som er samlet inn og behandlet, enten manuelt eller automatisk, i et maskinlesbart format.

Sletting På visse betingelser kan du be om sletting av den personlige informasjonen din. Dette kan være tilfellet når det ikke finnes noen juridiske grunner, eller hvis det ikke er noen legitim årsak for slik datalagring.

Behandlingsansvarlig Presto AB, Box 315, 641 23 Katrineholm, Sverige er den ansvarlige enheten, behandlingsansvarlig, som beskytter din personlige informasjon, i din egenskap som vår kunde, og informasjonen du oppgir ved registrering for bruken av våre tjenester.

For å lære om den spesifikke personlige informasjonen som vi lagrer om deg, eller dersom du ønsker at vi sletter all din personlige informasjon eller bedriftsinformasjon, må du gi oss beskjed.

I dette tilfellet kan du ta kontakt med oss på support@presto.no.

Informasjonskapsler

Lær mer om hvordan vi behandler informasjonskapsler.