Varslingsfunksjon

For å trygt kunne varsle om avvik. Arbeidsgivere med mer enn 249 ansatte er, i henhold til den nye loven, forpliktet til å tilby en intern og ekstern varslerfunksjon for alle med en «arbeidsrelatert sammenheng» til selskapet.

Varsling betyr at noen i en virksomhet slår alarm til ledelsen om uregelmessigheter og feilbehandlinger. Den nye varslerloven og varslerfunksjonen skal blant annet beskytte varsleren mot represalier som oppsigelse fra arbeidsforhold eller økonomiske sanksjoner. Den nye loven berører et bredere spekter av mennesker enn dagens lov gjør og beskytter derfor flere enn bare ansatte. Dette betyr at også praktikanter, konsulenter og aksjonærer etc. skal kunne bruke varslerfunksjonen.

Dersom noen har mistanke om overtredelse, brudd på lover og/eller forskrifter, oppfordrer Presto dem til å rapportere dette som en varslingssak. Unntak gjelder imidlertid for graderte opplysninger.

Noen eksempler på aktiviteter eller hendelser som Presto anser som mislighold av offentlig interesse er: bestikkelser, tyveri, svindel, regnskapsforbrytelser, skatteforbrytelser og andre kriminelle handlinger.

Rapportering må gjøres via varslingsrapporteringskanalen levert av KPMG:

Link: https://wbreport.amo.kpmg.se/556112-0584
Telefonnummer: (+46) 77-140 21 13

Den nye loven er basert på EUs varslingsdirektiv 2019/1937. Loven betyr at arbeidsgivere er forpliktet til å etablere en intern og ekstern varslerfunksjon.