Utgitt: 26. oktober 2022

Vi faser ut PFAS fra våre brannslukkere

Bild
PFAS hører ikke hjemme i tiltak for bærekraftig brannvern, og derfor faser vi ut PFAS fra produktene våre. Målet vårt er å bli en bransjeleder med bærekraftige alternativer der vi tilbyr fullstendig miljøvennlige produkter fri for giftige stoffer.

En av våre viktigste fokusområder når det gjelder bærekraftighet, er risikoegnede brannsikringstiltak uten giftige stoffer. Som produsent av brannslukkere, jobber vi aktivt med å fase ut skadelige stoffer fra produktene våre, med klart fokus på å eliminere PFAS-stoffer, noe som lenge har vært brukt som tilsetningsstoffer i brannslukkingsskum.

Hva er PFAS og hva er problemene? PFAS er en gruppe med omtrent 5 000 svært effektive stoffer som lenge har hatt en fremtredende posisjon i brannslukkingsskum for å oppnå en høy brannvernsvurdering. Men det er nå kjent at de fleste av disse stoffene er forbundet med betydelige risikoer for miljø og helse. PFAS-stoffer er svært vedvarende i miljøet, og derfor omtales de noen ganger som «evigvarende kjemikalier».

Hva bør du gjøre Det er viktig å være oppmerksom på at det er du som eieren av – og mulig tiltenkt bruker av – brannslukkere som inneholder PFAS, til syvende og sist er ansvarlig for å overholde de gjeldende og fremtidige EU-forskriftene.

Gjeldende og fremtidige forskrifter for PFAS I løpet av de siste årene har EU-forskriftene som gjelder for PFAS-stoffer blitt mye strengere. Nye restriksjoner og forbud har nylig blitt introdusert, og det ventes at det kommer flere. Konklusjonen er at retningen og hensikten med denne samarbeidsorienterte EU-anstrengelsen er klar: Alle PFAS-stoffer skal reguleres gjennom flere forbud i løpet av de neste årene, men det er vanskelig å uttrykke når de respektive forbudene trer i kraft. Med dette i tankene har Presto valgt å gjøre en endring, og vi faser ut PFAS-stoffer i stedet for å vente på at lovgivningen skal tre i kraft.

Vi tilbyr alternativer uten giftige stoffer – vann utkonkurrerer skum I dag har vi flere miljøtilpassede alternativer, som er fri for PFAS-stoffer som er skadelige for miljøet og folkehelsen. Som et førstevalg anbefaler vi sterkt Presto Water Extinguishers. Slukkemiddelet er rent avionisert vann, noe som gjør det til et utmerket valg for et bærekraftig miljø. Presto Water Extinguisher er vårt primære slukkeapparat for de fleste miljøer, f.eks. for alle typer kontorer, skoler, restauranter, hoteller osv.

Teknologien som er investert i Presto Water Extinguishing reduserer vanndråpestørrelsen radikalt, noe som multipliserer kjøleeffekten mens det skapes en atmosfære for effektiv slukking, fordi oksygen fortrenges effektivt. Denne teknologien gjør det mulig å slukke branner av klasse A (fibrøse materialer), men også branner av klasse F (fettbrann) og mindre branner av klasse B (væskebrann), takket være den effektive vanntåken. Dette er ikke mulig med vanlige vannbaserte brannslukningsapparater. Lær mer om vannbaserte brannslukkere fra Presto