Førstehjelp

Hva betyr førstehjelp for deg?

Førstehjelp kan bety så mangt. Forskjellige virksomheter og bransjer har behov for forskjellig utstyr og opplæring for å få et fullverdig apparat for førstehjelp. I et kjøkken kan kutt og brannskader være aktuelt, behandling av øyeskader fra oljesøl er vanligere i mekaniske verksteder, mens andre bransjer må være forberedt på sår, hjertestans eller andre alvorlige akutte tilstander.

Hva må du tenke på i din virksomhet? Presto har mange års erfaring med å hjelpe virksomheter til å finne de beste løsningene.

Bild
Siste oppdatering: 10. mai 2024